Egy Erste Family könnyebben
boldogul a hétköznapokban

Ha azt érezzük, hogy könnyebben mennek a dolgok, sokkal több időnk marad arra, ami tényleg fontos nekünk. Közelebb kerülhetünk a közös célok megvalósításához is. Ezért is érdemes Erste Family tagnak lenni.

 • Akár 6 hónapig ingyenes számlavezetés új számlanyitás esetén 1
 • Betétikártya-szolgáltatás: Kártyakibocsátási díj utólagos jóváírása dombornyomott kártya esetén 2
 • Az átutalás belföldön forintban [átutalás] egymás között ingyenes 3
 • Kedvezményes Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás [MobilPay] átutalás 4
 • Akár 5 000 Ft jóváírás folyószámlahitelhez 5
 • 0% THM Hitelkártyán Induló Könnyített törlesztés esetén 6

Mikortól élnek a kedvezmények alapítóként és a tagok számára?

1

2

3

Regisztráció

Legyél Erste Family alapító!

Erste Family megszervezése

Hívj meg legalább 1 tagot, és ha megnyílt legalább 1 új számla az Erste Family közösségben, máris érvényes a közösség. A továbbiakról e-mailben tájékoztatunk.

Megalakult az Erste Family – kedvezmények igénybe vétele

Ahogy teljesült az egy új számlanyitás, az Erste Family alapító és a tagok igényeik szerint válogathatnak a kedvezmények közül egészen 2020. január 05-ig.

A kedvezményeket azon ügyfelek vehetik igénybe, akik a Részvételi Szabályzat 1.1 pontjában foglalt feltételek szerint létrejött és érvényes Erste Family közösség résztvevői (Alapító vagy Tag) és az adott kedvezménynél szereplő egyéb feltételeket teljesítik.

1Erste EgySzámla havi díjkedvezmény új ügyfél új számlanyitása esetén

Az akció azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik nem rendelkeznek az Erste Banknál élő lakossági pénzforgalmi bankszámlával (sem fő- sem társtulajdonosként) 2019. február 18-án, és 2019. február 25. és 2020. január 05. között új lakossági Erste EgySzámla bankszámlát nyitnak.

(1) Az újonnan nyitott EgySzámla Díjcsomag (Felnőtt vagy Nyugdíjas) esetén az Ügyfél az adott tárgyhónapban teljesíti az Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai Hirdetmény szerinti havi ügyfélkapcsolati díjkedvezmény elektronikus számlakivonat igénylésére és a havi jövedelem/nyugdíj átutalás jóváírására vonatkozó feltételeket; vagy

(2) Az újonnan nyitott EgySzámla Díjcsomag esetén az Ügyfélnek - mint számlatulajdonosnak - a Banknál vezetett, a díjcsomagba tartozó folyószámláinak és azokhoz kapcsolódó megtakarítási számláinak, lekötött betéteinek átlagegyenlege eléri vagy meghaladja az 1 millió forint, ÉS a Banknál és/vagy befektetésben az Erste Befektetési Zrt. kezelésében és/vagy az Erste Bank közvetítésével létrejött, az UNION Vienna Insurance Group Zrt. által kezelt egyszeri díjas biztosításban elhelyezett megtakarításai (értékpapír, egyszeri díjas biztosítás) elérik vagy meghaladják az 1 millió forint átlagegyenleget.

Az átlagegyenleg meghatározás során az egyenleget a Bank havonta magyar forintban számítja ki, minden hónap 15-től a következő hónap 14-ig (tárgyhónap). Amennyiben a tárgyhó 14-e nem banki munkanapra esik, akkor az azt megelőző banki munkanapig teljesült jóváírások és/vagy napi záróegyenlegek figyelembevételével végzi a Bank a feltételek teljesítésének vizsgálatát, a megfigyelési időszak napi záróegyenlegeinek számtani átlaga alapján. Ha az adott számlát a Bank devizában vezeti, akkor annak napi záróegyenlege szempontjából a Bank a megelőző munkanapon érvényes mindenkori MNB deviza-középárfolyamot veszi figyelembe. Valamint az Erste Befektetési Zrt. által az Ügyfél számára nyilvántartott értékpapírok esetében pedig a nap végi értékpapír darabszáma és annak az azonos napra vonatkozó, egy értékpapírra jutó nettó eszközértékének szorzata képezi a napi záróegyenleg részét. Az UNION Vienna Insurance Group Zrt-nél az Ügyfél nevére szóló egyszeri díjas életbiztosítás esetében a tárgy hónapra szóló egyenleg kerül figyelembe vételre. Az átlagegyenleg számításba nem számítanak bele a technikai számlákon, óvadéki számlákon, letéti számlákon lévő egyenlegek.

A kedvezményre való jogosultság a tárgyhó utolsó munkanapját megelőző munkanapon kerül vizsgálatra.

Az ügyfél havi ügyfélkapcsolati díjelengedésben részesül a lakossági folyószámláján (a költségviselő számlán) a számlanyitást követő 6 hónapon keresztül, azokban a hónapokban, melyekben a fenti feltételek valamelyikét teljesítette, ha az adott havi jóváírás időpontjában a pénzforgalmi számla még élő, aktív számla, valamint a jogosultság vizsgálatának időpontjában az ügyfél érvényes Erste Family közösség résztvevője.

Amennyiben az ügyfél a bankszámlát 6 hónapon belül lezárja, úgy a Bank jogosult a jóváírt kedvezmény visszaírására, azaz a bankszámla egyenlegének a kedvezmény mértékével való megterhelésére.

Az Erste EgySzámla Díjcsomag kondícióit a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény 2. 1. sz. melléklete tartalmazza.

2Egyösszegű jóváírás lakossági dombornyomott betéti bankkártyák esetén: Az akció azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik nem rendelkeznek az Erste Banknál élő lakossági pénzforgalmi bankszámlával (sem fő- sem társtulajdonosként) 2019. február 18-án, de 2019. február 25. és 2020. január 05. között új lakossági bankszámlát nyitnak, valamint a számlatulajdonos a folyószámlához kapcsolódó dombornyomott betéti bankkártyát igényel.

Az akcióban az alábbi termékek vesznek részt:

 • Mastercard Standard Bankkártya
 • VISA Classic Bankkártya

Az akcióban az alábbi termékek nem vesznek részt:

 • VISA Virtuális kártya
 • VISA Electron, Maestro és Maestro Diák
 • Mastercard Gold és Mastercard Erste World Bankkártya
 • Rendelkező által igényelt VISA Classic és Mastercard Standard

A feltételek teljesülése esetén a számlatulajdonos által a folyószámlához igényelt dombornyomott betéti bankkártya kibocsátási díjának 100%-a utólagosan jóváírásra kerül az érintett bankkártyák költségviselő számláján a kibocsátási díj terhelését követő hónap utolsó banki munkanapjáig akkor, ha a jóváírás időpontjában a bankkártya és a bankkártyák költségviselő számlája még élő, aktív-, valamint a jogosultság vizsgálatának időpontjában az ügyfél érvényes Erste Family közösség résztvevője

Az egyes bankkártyák kibocsátási díjára vonatkozó kondícióit a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény valamint annak mellékletei tartalmazzák.

3Ingyenes egymás közötti utalás: A jogosultság vizsgálatának időpontjában az ügyfél érvényes Erste Family közösség résztvevője. 2019. március 1-től az azonos Erste Family közösségbe tartozó ügyfelek egymás forint számlái között netbankon és mobilbankon indított, forint átutalási tranzakcióinak díja jóváírásra kerülnek azokban a hónapokban, melyekben az Erste Family közösség az érvényességi feltételeknek megfelelt. A kedvezményre való jogosultság a tárgyhó utolsó munkanapján kerül vizsgálatra. A jóváírás utólag, a tárgyhót követő hónapban legkésőbb az 5. banki munkanapon történik, ha az adott havi jóváírás időpontjában a pénzforgalmi számla még élő, aktív számla. Az akció visszavonásig él, de legalább 2020. január 05-ig. Az akció a 2019. március 1-től indított utalási tranzakciókra érvényes.

Az egyes bankszámlák utalási tranzakciókra vonatkozó kondícióit a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény valamint annak mellékletei tartalmazzák.

4MobilePay kedvezményes szolgáltatások: A jogosultság vizsgálatának időpontjában az ügyfél érvényes Erste Family közösség résztvevője.
Kedvezmény:

 • A kedvezmény azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik 2019. március 1. és 2019. szeptember 14. között bankkártyával indított Pénzküldés valamint a 2019. március 1 és 2019. november 30. között bankkártyával indított Számlafizetés az Erste MobilePay szolgáltatáson keresztül tranzakciókat hajtottak végre, melyek díjai utólagosan, egyösszegben jóváírásra kerülnek legkésőbb 2019. december 20-ig
 • a kedvezmény azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik 2019. december 1 és 2020. január 05. között bankkártyával indított Számlafizetés az Erste MobilePay szolgáltatáson keresztül tranzakciókat hajtottak végre, melyek díjai utólagosan, egyösszegben jóváírásra kerülnek legkésőbb 2020. június 30-ig

akkor, ha a jóváírás időpontjában az ügyfél lakossági bankszámlája élő, aktív számla, valamint a jogosultság vizsgálatának időpontjában az ügyfél érvényes Erste Family közösség résztvevője. Az Erste MobilePay tranzakciókra vonatkozó kondíciókat a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény valamint annak 3. sz. melléklete tartalmazza.

5Folyószámlahitel-kedvezmény: 2019.02.25. és 2020.01.05. között befogadott és 2020.01.31-ig beállított folyószámla hitelkeret (THM: 21,96%-26,31%), valamint élő hitelkeret megléte a bankszámlához 2020.01.31-én.

A feltételek teljesülése esetén a kezelési költség – de legfeljebb 5 000 Ft - utólag jóváírásra kerül azona folyószámlán, melyhez a kezelési költség tartozik a beállítást követő hónap utolsó bankimunkanapjáig akkor, ha a jóváírás időpontjában az ügyféllakossági bankszámlája élő, aktív számla, valamint a jogosultság vizsgálatának időpontjában az ügyfélérvényes Erste Family közösség résztvevője.

A folyószámlahitel termékekre vonatkozó kondíciókat a Lakossági Hitel Hirdetmény, valamint annak 2.sz. melléklete tartalmazza.

6Induló Könnyített törlesztés 0% THM kedvezmény Hitelkártya termékekre

A kedvezmény igénybevételének feltétele: A Bank azon ügyfelek számára biztosítja a kedvezményt, aki 2019.06.01-e után újonnan igényelt hitelkártya főkártyájához kéri az Induló Könnyített törlesztést, a főkártyához tartozó hitelszámlán terhelt minimum 50.000 Ft-os vásárlási tranzakcióra 6 és 10 hó közötti futamidőre 2019.06.01 és 2020.01.05 között.

Kedvezmény: A feltételek teljesülése esetén az ügyfél jogosult 0%-os THM-mel igényelni az Induló Könnyített törlesztést, ha az igénylés időpontjában az ügyfél érvényes Erste Family közösség résztvevője.

Egyéb kiegészítések: A kedvezmény személyenként és hitelszámlánként kizárólag egyetlen Induló Könnyített Törlesztés esetén érvényesíthető.

A hitelkártya termékekre vonatkozó kondíciókat a Lakossági Hitel Hirdetmény, valamint annak 5. sz. melléklete tartalmazza.