Egy Erste Family magabiztosabban
néz a jövőbe

A mindennapok kihívásaival könnyebb megbirkózni, ha van mögöttünk egy biztos háttér. Együtt összefogva azokkal, akik fontosak nekünk, sokkal bizakodóbban tekinthetünk előre.

  • 5000 Ft ajándék új nyugdíjpénztári tagság esetén 1
  • Díjvisszatérítés értékpapír számlavezetési díjakra, megtakarítás elhelyezése esetén 2

Mikortól élnek a kedvezmények alapítóként és a tagok számára?

1

2

3

Regisztráció

Legyél Erste Family alapító!

Erste Family megszervezése

Hívj meg legalább 1 tagot, és ha megnyílt legalább 1 új számla az Erste Family közösségben, máris érvényes a közösség. A továbbiakról e-mailben tájékoztatunk.

Megalakult az Erste Family – kedvezmények igénybe vétele

Ahogy teljesült az egy új számlanyitás, az Erste Family alapító és a tagok igényeik szerint válogathatnak a kedvezmények közül egészen 2019. november 30-ig.

A kedvezményeket azon ügyfelek vehetik igénybe, akik a Részvételi Szabályzat 1.1 pontjában foglalt feltételek szerint létrejött és érvényes Erste Family közösség résztvevői (Alapító vagy Tag) és az adott kedvezménynél szereplő egyéb feltételeket teljesítik.

1 Ajándék az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárba belépő vagy átlépő ügyfelek részére: Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár azon ügyfelek részére ad ajándékot, akik a jogosultság vizsgálatának időpontjában érvényes Erste Family közösség résztvevői, valamint tagsági jogviszonyuk az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárban 2019.02.25. és 2019.11.30 között kezdődik, vállalják, hogy csoportos beszedési megbízással teljesítenek minimum 7000 forint tagdíjfizetést, melyből legalább 1 havi vállalt tagdíjat egyénileg 2019. december 20-ig megfizetnek, valamint elektronikus iratkezelést választanak.

A Nyugdíjpénztár egyszeri fix, 5 000 forintot ad ajándékként a feltételeket teljesítő be-, illetve átlépő pénztártagok számára a Belépési nyilatkozaton általuk megadott Erste Banknál vezetett bankszámlaszámra, ha a jóváírás időpontjában a folyószámla még élő, aktív számla, valamint a jogosultság vizsgálatának időpontjában az ügyfél érvényes Erste Family közösség résztvevője.

További információ a www.erstenyugdijpenztar.hu weboldalon, valamint a Nyugdíjpénztár Erste Family Program akció tájékoztatójában található.

2Díjvisszatérítés az Erste Befektetési Zrt. ügyfelei részére: Az Erste Befektetési Zrt. azon ügyfelek részére nyújtja a kedvezményt, akik a jogosultság vizsgálatának időpontjában érvényes Erste Family közösség résztvevői, valamint akik nem minősülnek Erste Prémium, Erste World és Erste PB ügyfélnek, továbbá a kedvezménnyel érintett időszakban legalább 2 000 000 Ft, azaz Kettőmillió forinttal növelik az Erste Befektetési Zrt-nél vezetett értékpapírszámlájukon lévő állományt.

A feltételek teljesítése esetén az Erste Befektetési Zrt. a mindenkor hatályos Díjjegyzéke szerint az ügyfél vonatkozásában felszámított díjakból, költségekből legfeljebb 5 000 Ft, azaz Ötezer forint összegű visszatérítést teljesít, amelyet Erste Befektetési Zrt. legkésőbb 2019. december 20-ig az ügyfél értékpapírszámláján jóváír akkor, ha a jóváírás időpontjában az értékpapír számla még élő, aktív számla, valamint a jogosultság vizsgálatának időpontjában az ügyfél érvényes Erste Family közösség résztvevője.

A vonatkozó kondíciókat az Erste Befektetési Zrt. mindenkor hatályos üzleti díjjegyzéke tartalmazza.